Lid worden bij SV Diana

Het is begrijpelijk als de hele produce van lid worden, vuurschieten en een verlof krijgen nog onduidelijk is voor nieuwe schutters. Op deze pagina zal hier meer over worden uitgelegd. Mocht deze pagina geen antwoord geven op uw vraag, dan kunt u altijd contact opnemen.

Vanaf 12 jaar bent u welkom bij ons op de vereniging. U kunt vanaf 12 jaar schieten met luchtwapens, waarna u vanaf 16 jaar de overstap mag maken op het vuurschieten. Indien u het luchtschieten wilt overslaan, dan dient u minimaal 18 jaar te zijn.

Wanneer u lid wordt, bent u de eerste 6 maanden aspirant lid. Na deze periode wordt er besloten of u definitief lid wordt van de vereniging, afhangende de beoordeling van de ballotagecommissie en de Algemene Ledenvergadering.

Wat u nodig heeft voor het aanvragen van lidmaatschap bij SV Diana:

  • Verklaring Omtrent Gedrag, wordt ingevuld door SV Diana waarna u deze verder invult en inlevert bij uw gemeente.

  • Ingevuld inschrijfformulier

  • 1 pasfoto

Wanneer het secretariaat deze formulieren heeft, kunt u ingeschreven worden bij de vereniging en de KNSA. Hoe ziet het proces eruit van lid worden?

Introductie

Allereerst nodigen wij u uit om een introductie te volgen zodat u kennis kunt maken met de schietsport en met onze vereniging. U kunt 3 keer deze introductie volgen en u wordt tijdens deze introductie 1 op 1 begeleidt vanwege veiligheid.

Bij aanvang van uw introductie dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen en zal u daarna met de instructeur uitleg krijgen over het wapen waar u mee gaat schieten. U gaat daarna de schietbaan op voor uw introductie.

Na de 3 keer introductie vragen wij u of u lid wilt worden van de vereniging of dat onze wegen weer scheiden.

Aspirant periode

Indien u besluit lid te worden, dan volgt er de aspirant periode. Uw eerste schietbeurten zullen onder toezicht zijn van een instructeur. U krijgt dan geen introductie meer, maar instructie. Uw instructeur gaat u klaar maken om na de instructies zelfstandig en veilig te kunnen schieten.

In de 6 maanden van uw aspirant periode, dient u 12 schietbeurten te maken. Wanneer dit niet lukt, dan krijgt u verlenging van 3 maanden, waarin u 6 schietbeurten dient te maken. Na deze 6 (of 9) maanden wordt u voorgedragen door de ALV, na goedkeuring van de ballotagecommissie. Na acceptatie begint de periode waarin u schietbeurten kunt gaan maken voor uw eventuele wapenverlof.

Voor (aspirant) leden zonder eigen wapenverlof zijn er diverse wapens (zowel vuur- als luchtwapens) waar u gratis gebruik van kunt maken. Er wordt verder geschoten volgens de disciplines van de KNSA.

Periode volwaardig lid

Na uw aspirant periode bent u volwaardig lid van SV Diana. Dat betekent dat u in deze periode schietbeurten kunt maken voor uw wapenverlof. Een wapenverlof mag worden aangevraagd onder voorgeschreven criteria.

Om een wapenverlof aan te kunnen vragen, dient u minimaal 1 jaar volwaardig lid te zijn van de vereniging. In geval van SV Diana bent u dus van begin lidmaatschap tot aanvraag verlof 1.5 jaar verder. Verder bent u verplicht 18 schietbeurten te hebben voldaan in 1 jaar en dient u te hebben mee gedaan aan 5 (interne) wedstrijden. Tevens moeten nieuwe aanvragers een e-screening voltooien.

Indien u voldoet aan deze criteria, kunt u op zoek gaan naar een wapen voor op uw eerste verlof. Dit eerste wapen mag enkel een klein kaliber grendelkarabijn zijn, of een klein kaliber semiautomatisch pistool. U mag hier nog geen semiautomatisch geweer of groot kaliber geweer aanschaffen.

Wanneer u een wapen heeft uitgezocht, gaat u op zoek naar een wapenkluis. Deze zal in uw huis geplaatst moeten worden. Na het vinden van een wapen en een kluis, gaat u uw aanvraag indienen bij Bijzondere Wetten. De politie zal na uw aanvraag eerst een kluiscontrole bij u uitvoeren. Na goedkeuring van uw kluis en na het ontvangen van uw verlof kunt u uw wapen ophalen bij de wapenhandelaar of medeschutter (tweedehands). Dit wapen dient u binnen 2 weken te tonen bij Bijzondere Wetten.

Elk jaar verder moet u uw wapenverlof verlengen. Telkens in het jaar wat volgt, dient u wederom 18 beurten te maken en mee te doen aan 5 (interne) wedstrijden. U hoeft dan geen e-screening meer te doen.

Bij uw eerste verlenging (dus een jaar na uw aanvraag en 2.5 jaar vanaf het begin), mag u meerdere wapens aanschaffen en mag u voor het eerst groot kaliber aanschaffen. Bij SV Diana wordt er niet met groot kaliber geschoten, echter hebben wij een partnerschap met Raak de Roos in Ouddorp waar dit wel kan.

Bij uw tweede verlenging (dus 3.5 jaar vanaf het begin), mag u voor het eerst een semiautomatisch vuurwapen aanschaffen. Wederom gelden dezelfde criteria waarbij u uw schietbeurten en wedstrijden moet schieten.

Contributie

Naast de contributie is er ook inschrijfgeld voor zowel de KNSA als voor de vereniging. 

Het betalen van het inschrijfgeld en de contributie van de KNSA en SV Diana wordt gedaan via een automatisch incasso. De tarieven kunt u vinden op de webpagina 'Tarieven'.

Partnerschap

Wanneer u lid bent van SV Diana heeft u de mogelijkheid om groot kaliber te schieten bij SV Raak de Roos in Ouddorp. Leden van SV Raak de Roos kunnen ook terecht bij SV Diana.

Betaalmethoden

Bij SV Diana kan er zowel contant als met pin betaald worden!

Logo_RdR.JPG
KNSA-logo-2.png
logo pinnen.png